Planning Stichting SKIP | 2017

Vergadering vrijwilligers & bestuur

Datum

Tijd

 Locatie

Woensdag 25 januari

13.30-16.00 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaal D

Woensdag 22 februari

13.30-16.00 uur

SHN Utrecht

Zaal 3

Woensdag 29 maart

13.30-16.00 uur

SHN Utrecht

Zaal 3

Woensdag 26 april

13.30-16.00 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaal D

Woensdag 31 mei

13.30-16.00 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaal D

Woensdag 28 juni

13.30-16.00 uur

SHN Utrecht

Zaal 3

Woensdag 30 augustus

13.30-16.00 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaal D

Woensdag 27 september

13.30-16.00 uur

SHN Utrecht

Zaal 3

Woensdag 25 oktober

13.30-16.00 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaal D

Woensdag 29 november

13.30-16.00 uur

SHN Utrecht

Zaal 3

Woensdag 20 december

13.30-16.00 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaal D

Lotgenotendagen

Datum

Tijd

 Locatie

Zaterdag 25 maart

10.00-16.00 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaterdag 24 juni

10.00-16.00 uur

Antropia Driebergen

Zaterdag 30 september

10.00-16.00 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaterdag 16 december

10.00-16.00 uur

JOINN! Houten

 

Bestuursvergadering

Datum

Tijd

 Locatie

Woensdag 15 februari

15.00-17.00 uur

Nog vast te stellen

Woensdag 19 april

15.00-17.00 uur

Nog vast te stellen

Woensdag 21 juni

15.00-17.00 uur

Nog vast te stellen

Woensdag 23 augustus

15.00-17.00 uur

Nog vast te stellen

Woensdag 18 oktober

15.00-17.00 uur

Nog vast te stellen

Woensdag 13 december

15.00-17.00 uur

Nog vast te stellen

Intervisie

Datum

Tijd

 Locatie*

Woensdag 25 januari

10.30-12.30 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaal D

Woensdag 29 maart

10.30-12.30 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaal D

Woensdag 31 mei

10.30-12.30 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaal D

Woensdag 30 augustus

10.30-12.30 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaal D

Woensdag 25 oktober

10.30-12.30 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaal D

Woensdag 20 december

10.30-12.30 uur

Kantoor Zorgbelang Arnhem

Zaal D

*Tussen het intervisiemoment en de vergadering zit een uur verschil. Zaal D is ook die tussenperiode voor jullie gereserveerd. Voor degenen die zowel naar de intervisie en de vergadering komen is dat wel zo prettig om te weten. Je kunt daar dus blijven als je dat wilt.

Noot:

Iedereen is vrij om bij elk soort vergadering aan te schuiven. Wel gelden de volgende ‘spelregels’:

  • Een niet-bestuurslid heeft geen actieve, d.w.z., een luisterende, rol bij een bestuursvergadering;
  • Intervisie is toegankelijk voor lotgenoten (m.u.v. de gespreksleider), tenzij door de deelnemende lotgenoten in gezamenlijkheid anders bepaald.

 

Vergaderlocaties:

SHN (Slachtofferhulp Nederland)

Pallas Athenedreef 27, 3561 PE Utrecht 

Van de oud-voorzitter

Beste mensen, 

Zoals velen al weten heb ik als voorzitter van SKIP per 1 augustus jl. mijn rol en taak overgedragen aan interim voorzitter Barth van Eeten. Tijdens de lotgenotendag van 27 juni jl. heb ik afscheid genomen en ik was zeer verrast met het prachtige kunstwerk dat ik van jullie heb gekregen. Het heeft een mooie plek in mijn tuin gekregen.

Na ruim 2 ½ jaar actief te zijn als voorzitter vond ik het tijd worden de taak over te dragen.

Jaarverslag 2016 / toelichting

Activiteiten- en organisatieplan 2016 - 2017

Jaarverslag 2015 / toelichting

Overzicht vergaderdata 2015


 


Verslagen van de bestuursvergadering op datum:

Verslag bestuursvergadering 28 januari 2015

Verslag bestuursvergadering 17 december 2014

Jaarverslag Stichting SKIP 2014

Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen (hierna te noemen SKIP) is een organisatie voor lotgenoten die in hun jeugd, onder verantwoordelijkheid van de overheid, in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel zijn misbruikt.

Wij willen verbondenheid creëren en ruimte bieden voor herkenning en erkenning. Om dit doel te bereiken organiseren wij verschillende activiteiten voor lotgenoten en waar mogelijk bieden wij aanvullend hulp, of gaan samen op zoek naar mogelijkheden voor passende hulp.

SKIP is op dit moment een jaar ( gesubsidieerd) operationeel en een eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. Het opzetten van een vrijwilligersorganisatie kost tijd en energie en heeft zijn eigen dynamiek. Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we concluderen dat er veel werk is verzet om de organisatie bestuurlijk in te richten en de randvoorwaardelijke zaken te regelen; dit is inmiddels gelukt.

Jaarverslag

financieel verslag 2014