Van Dantzig-penning 2016 voor Roos Haase

Roos Haase ontvangt op 29 september de Van Dantzig-penning 2016 vanwege haar uitzonderlijke verdiensten in de aanpak van kindermishandeling en kinderverwaarlozing.

rooshaase

De penning wordt overhandigd tijdens het derde LOCK-congres Samenwerken aan veiligheid in Leusden. Roos Haase zet zich al meer dan dertig jaar onbezoldigd met tomeloze inzet in voor de veiligheid van kinderen.

Dries van Dantzig penning 300x277

Zelf pleegouder stelt zij seksueel geweld in instellingen en pleeggezinnen aan de orde en is zij medeoprichter van stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen (SKIP, 2012). In die rol heeft ze bijgedragen aan de totstandkoming van het rapport van de commissie Samson.
Tevens is zij auteur van Crisiskinderen. Dagboek van een opvangmoeder. Met haar boek inspireert ze anderen om ook pleegouder te worden.
Ook draagt ze bij aan het project Jeugd, Alcohol en Drugs in West-Friesland en zet zij zich in als voorlichtster over het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS).

NeSPCAN rekent erop dat Roos Haase zich zal blijven inzetten om de aanpak van kindermishandeling – juist in situaties die voor een kind veilig zouden moeten zijn – op een hoog niveau te brengen.

Van Dantzig-penning
De Van Dantzig-penning wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een persoon die zich in Nederland wat betreft de aanpak van kindermishandeling bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en onderscheiden. De penning is in 2005 ingesteld door het bestuur van RAAK (Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) om de oprichter van RAAK psychiater prof. dr. Andries van Dantzig te eren. Hij overleed op 8 november 2005 op 84-jarige leeftijd.

Na zijn overlijden liet het bestuur van RAAK ter nagedachtenis een bronzen penning slaan. In 2013 is RAAK ontbonden en opgeheven. Het bestuur van RAAK heeft toen NeSPCAN verzocht de tweejaarlijkse uitreiking over te nemen.

Herman Baartman (2006), André Rouvoet (2008), Gemma Kobessen (2010), Francien Lamers-Winkelman (2012) en Rob Bilo (2014) mochten eerder de penning in ontvangst nemen.