Commissie Samson

Video presentatie commissie Samson

Samenvatting Het onderzoek Cie Samson

27 NOV 2012 SKIP bedankt cie SAMSON

Congres Commissie-Samson
"Omringd door zorg, toch niet veilig"

In het besef dat seksueel misbruik een ingrijpende gebeurtenis voor het slachtoffer en voor zijn of haar (directe) omgeving is, heeft de toenmalige minister van Jeugd en Gezin, mr. André Rouvoet, op 16 juli 2010 mede namens zijn collega van Justitie, de commissie Samson ingesteld.

Op maandag 8 oktober presenteerde de commissie-Samson haar rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig'. Drie dagen erna - op donderdag 11 oktober 2012 - organiseerde de commissie, in samenwerking met Kerckebosch Uitgeverij - Studiecentrum, een congres rondom de thema's en aanbevelingen van het eindrapport.
Gedurende deze dag werd aandacht besteed worden aan seksueel misbruik van kinderen die op gezag van de overheid uithuis geplaatst zijn maar bovenal staat de vraag centraal:
hoe nu verder?