27063ED6-7281-49A5-A235-858F06CC6D9C.jpeg

Brief tweede kamer aan ministers en reactie:

meldpuntopenhoudenrmeldpuntopenhoudenr

BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR RECHTSBESCHERMING

Lees hier de brief.

slachtofferwijzer

Als je slachtoffer bent geworden kom je in een onbekende situatie terecht. In Nederland is goede hulp beschikbaar, maar voor veel slachtoffers is deze moeilijk of niet te vinden.

Daarom biedt SlachtofferWijzer.nl een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. Je vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kan je terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kan je via de website een veilige opvangplek zoeken.

25.09.2015 - actieplan

Na de presentatie van het Actieplan 'Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd' in december 2014, is door de commissie Azough in samenwerking met jeugdzorgorganisaties hard gewerkt om de producten te ontwikkelen die in het actieplan zijn toegezegd. Deze producten zijn in te zetten bij het realiseren van de actiepunten die de jeugdzorgorganisaties hebben afgesproken om de aanpak voor meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel te optimaliseren.

De gevolgen van seksueel misbruik in het verleden zijn voor het slachtoffer vaak zeer ingrijpend. Veel slachtoffers waren nog jong toen het gebeurde en hebben vaak nooit over het misbruik gesproken. Herstelbemiddeling kan helpen bij verdere verwerking. Veel slachtoffers hebben vragen aan de dader/pleger. Bijvoorbeeld waarom het misbruik heeft plaatsgevonden en waarom juist zij daarvan het slachtoffer werden. Ook kunnen zij vertellen wat het misbruik met hen heeft gedaan en wat de gevolgen waren. Daders/plegers kunnen luisteren en proberen antwoorden te geven. Ook kan een bemiddeling helpen om spijt te tonen en om te gaan met eventuele schuldgevoelens.De gevolgen van seksueel misbruik in het verleden zijn voor het slachtoffer vaak zeer ingrijpend. Veel slachtoffers waren nog jong toen het gebeurde en hebben vaak nooit over het misbruik gesproken. Herstelbemiddeling kan helpen bij verdere verwerking. Veel slachtoffers hebben vragen aan de dader/pleger. Bijvoorbeeld waarom het misbruik heeft plaatsgevonden en waarom juist zij daarvan het slachtoffer werden. Ook kunnen zij vertellen wat het misbruik met hen heeft gedaan en wat de gevolgen waren. Daders/plegers kunnen luisteren en proberen antwoorden te geven. Ook kan een bemiddeling helpen om spijt te tonen en om te gaan met eventuele schuldgevoelens.

Werkwijze

Bij herstelbemiddeling komen betrokkenen via een bemiddelaar van Perspectief met elkaar in contact. Wanneer het misbruik langer geleden heeft plaatsgehad, kan Perspectief nagaan of de pleger nog benaderd kan worden. Als dit niet het geval is, bijvoorbeeld door overlijden, wordt gekeken of er een vertegenwoordiger is die antwoord kan geven op vragen en/of erkenning kan bieden. Na de aanmelding maakt de bemiddelaar een afspraak om de bemiddeling te bespreken met de aanmeldende partij. Daarna zoekt de bemiddelaar contact met de andere partij. In de voorbereiding kijkt hij of zij naar de behoeften en verwachtingen van het slachtoffer en de pleger en bespreekt de redenen waarom men bemiddeling wil. De bemiddeling gaat alleen door als de bemiddelaar denkt dat deze op een goede manier kan verlopen. Vervolgens bereidt hij of zij de betrokkenen hier goed op voor.