Al ruim 9 jaar organiseert Stichting SKIP lotgenotencontact, helaas moeten wij het nu doen zonder subsidie, zodat we genoodzaakt zijn om een crowdfundingactie te starten. Hiermee houden we de website www.stichtingskip.nl in de lucht en organiseren wij een aantal lotgenotendagen. Elke euro helpt! Annoniem doneren kan ook!

https://getfunded.nl/campagne/15584-stichting-skip-organiseert-lotgenotencontact

Deelnemers gezocht die willen meewerken aan de documentaire slachtoffers geweld in de jeugdzorg

 

Een van de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het rapport van de Commissie De Winter en dat van Heerma de Voss en van Houwerzijl over de misstanden bij de Goede Herder is het maken van een documentaire. Met een klankbordgroep van lotgenoten hebben we doel en vorm voorbereid. Vervolgens heeft het projectteam ‘Implementatie maatregelen De Winter’ de filmmakers van producent DPI opdracht gegeven om de documentaire te maken.

Met het vastleggen van verhalen van slachtoffers en deze verwerken tot een documentaire wil de overheid het leed van de slachtoffers erkennen. Daarnaast wordt met de publicatie van de film de bekendheid van de vaak ingrijpende ervaringen vergroot. Dit kan helpen om geweld in de jeugdzorg in de toekomst te voorkomen en meer begrip te krijgen voor dat wat slachtoffers hebben meegemaakt.

Het is onmogelijk om alle verhalen van alle slachtoffers op te tekenen en te verwerken in de documentaire. De veelheid zou de kracht van de film tenietdoen, maar het betekent tegelijk ook dat de film nooit een volledig beeld kan geven van wat er is gebeurd. We realiseren ons dat de meeste verhalen daarom opnieuw niet gehoord zullen worden. Het is aan de filmmakers om een professionele en zorgvuldige keuze te maken uit de vele persoonlijke ervaringen van slachtoffers. Zij staan voor de opgave om de selectie te maken die het geweld in de Jeugdzorg het beste weergeeft. We willen een zo breed mogelijk publiek aanspreken met de film.

Oproep

Graag brengen we de filmmakers in contact met slachtoffers van geweld in de jeugdzorg in de drie tijdvakken 1945-1965, 1965-1985, 1985-2019.We maken naast de documentaire een serie fragmenten uit gesprekken met slachtoffers die we als losse video’s op de website plaatsen. Voor de opnames zoeken we personen die als kind:

in een pleeggezin zijn geplaatst;

in de kinder- en jeugdpsychiatrie hebben gezeten;

in een doven- of blindeninstituut zijn ondergebracht;

uit huis zijn geplaatst vanwege een verstandelijke beperking;

in een residentiele inrichting hebben gezeten;in een justitiële jeugdinrichting zijn geplaatst.

en direct of indirect te maken hebben gehad met geweld in de jeugdzorg.

We willen graag met u spreken over uw persoonlijke ervaringen en over de impact die deze ervaringen op u en uw omgeving hebben gehad en misschien nu nog steeds hebben. De gesprekken zijn informeel van toon en worden opgenomen door een cameraman.We nemen de tijd voor het gesprek en we zullen het wellicht ook over onderwerpen hebben die in de filmfragmenten helemaal niet terugkomen. We luisteren graag naar wat u te vertellen heeft.

De personen van wie de verhalen worden verwerkt in de documentaire bezoeken we nog een keer om een beeldportret te maken. Daarin willen we de kijker wat meer laten zien van het leven van de personen achter de verhalen. De regisseur bepaalt uiteindelijk welke verhalen in de documentaire worden verwerkt en welke verhalen als losse video’s op de websites komen.verhalen in de documentaire worden verwerkt en welke verhalen als losse video’s op de websites komen.

Bij voorkeur filmen we het gesprek bij u thuis omdat ‘thuis’ een grote symbolische waarde heeft in deze film. Wilt u liever in een andere vertrouwde omgeving in gesprek, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Er komt een klein team (een cameraman en een interviewer) langs om het gesprek op te nemen. Zij houden zich strikt aan de geldende COVID-regels voor documentairemakers. De opnamen van het gesprek duren maximaal een dagdeel, dus ca. 3 uur. Het filmen van het persoonlijke portret neemt ook ongeveer een dagdeel in beslag. Voorafgaand aan het interview is er telefonisch of via Zoom/Teams een voorgesprek, zodat u kunt kennismaken met de interviewer een afspraak kunt maken voor het gesprek. Er is een mannelijke en een vrouwelijke interviewer beschikbaar. U kunt uw voorkeur aangeven, als u wilt. U krijgt geen financiële vergoeding voor uw medewerking aan de filmopnamen. Voordat de eindversie van documentaire en webvideo’s openbaar wordt, krijgt u de films te zien.

Wilt u meewerken, geef dan alstublieft naast uw persoonlijke gegevens in het kort antwoord op de volgende vragen.

1) In welke vorm heeft u te maken gehad met jeugdzorg en in welke periode?

2) Met welke vorm van geweld bent u direct of indirect geconfronteerd?

3) Hoe heeft dit uw leven beïnvloed en doet het dat nog steeds?

Bent u geïnteresseerd, maar heeft u nog vragen? Laat het ons weten!

Wij zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw vertrouwen. We zien het als gezamenlijk belang om de verhalen zorgvuldig vast te leggen en ze te kunnen delen met zoveel mogelijk mensen in de samenleving. Uw reactie wordt uiteraard vertrouwelijk en met zorg behandeld.

Aanmelden kunt u zich bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nederland is kampioen uit huis plaatsen. Jaarlijks wonen zo’n 46.000 kinderen niet meer bij hun ouders thuis en zitten er tot 3.000 kinderen in een gesloten instelling. Kinderen die uit huis zijn geplaatst worden Kinderen van de Staat, maar voldoende toezicht van de overheid ontbreekt. Dat stelt de Nijmeegse onderzoeksjournalist Hélène van Beek in haar vrijdag verschenen boek Kinderen van de Staat, Jeugdzorg in ademnood.

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2475909/Nederland-is-kampioen-uit-huis-plaatsen-forse-kritiek-op-jeugdzorg

 slachtofferhulp

Wij werken landelijk en bieden ondersteuning bij u in de buurt. Na het eerste contact met onze Hulplijn is ondersteuning mogelijk in de vorm van een persoonlijk gesprek, maar ook telefonisch of per mail of chat. Uiteraard kan dit anoniem indien gewenst.

Tevens biedt Slachtofferhulp Nederland de mogelijkheid voor groepsgesprekken in de vorm van begeleid lotgenotencontact.

Slachtofferhulp Nederland werkt intensief samen met andere organisaties in de ondersteuning aan slachtoffers van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, fysiek en psychisch geweld. Wij kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met lotgenotenorganisaties of verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening, uiteraard altijd in afstemming met u.

Contact

De Hulplijn Verbreek de stilte, onderdeel van Slachtofferhulp Nederland, is te bereiken via 0900 9999 001.

Via onze website www.slachtofferhulp.nl kunt u ook per mail of chat contact met onze medewerkers hebben en gebruikmaken van het forum voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik.

In het debat zijn gisteren 11 moties ingediend, zie helemaal onderaan de pagina na de stukken voor de Tweede Kamer: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2019A03004

Inmiddels is ook het woordelijk verslag van het debat beschikbaar, zie link hieronder:

Plenaire verslagen | Tweede Kamer der Staten-Generaal

op 17 december is er over de moties gestemd,

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P20735

Wildgroei aan ‘beunhaas-behandelaars’ bij populaire traumatherapie EMDR

Alternatieve therapeuten en coaches zonder de juiste papieren geven massaal de populaire traumatherapie EMDR, met mogelijk ernstige gevolgen voor getraumatiseerde patiënten. Hiervoor waarschuwen beroepsvereniging Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wildgroei-aan-beunhaas-behandelaars-bij-populaire-traumatherapie-emdr~b63a8e3d/

De vaste Kamercommissie VWS heeft aan de minister gevraagd om het meldpunt bij de commissie Geweld in de Jeugdzorg langer open te houden. De reden hiervoor is dat er naar aanleiding van het verschijnen van het rapport honderden nieuwe meldingen gedaan zijn waar momenteel niets mee wordt gedaan.

De minister antwoordt dat hij met SlachtofferHulp Nederland heeft afgesproken dat zij in ieder geval tot oktober 2019 de rol van meldpunt zullen waarnemen. 

De brieven kunt u lezen door hier te klikken. 

n 2019 kregen meer jongeren jeugdzorg dan in 2015. Het aandeel jonge kinderen in een bijstandsgezin, derdejaarsleerlingen op het vmbo en jonge geregistreerde verdachten was juist kleiner. De arbeidsdeelname onder jongeren was hoger en hun drankgebruik is in deze periode niet veranderd. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over kernindicatoren en jeugdzorggebruik in het vandaag verschenen Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2020.

Lees hier verder.

Kijk op Koershuis.eu!

Het koershuis maakt zich sterk voor herkenning en erkenning van slachtoffers van mishandeling en seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid als mens, gelijkwaardigheid tussen de samenwerkende organisaties die zichzelf verenigd hebben in het Koershuis. En als gelijkwaardige gesprekspartner van de lokale, regionale en landelijke overheid en instellingen.

Het Koershuis staat voor openheid. Openheid in dialoog, het doorbreken van het zwijgen en openheid door volledige transparantie in de eigen organisatie. Het Koershuis  is een betrouwbare organisatie van lotgenoten die vanuit continuïteit, toegankelijkheid en optimisme de eigen regie van andere lotgenoten wil vergroten.

Ombudsman Reinier van Zutphen tijdens de eerste openbare verhoren van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie (TCU), die onderzoek doet naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties als het CBR, de Belastingdienst en het UWV. " data-height="3721" data-width="5777" loading="eager" />Ombudsman Reinier van Zutphen tijdens de eerste openbare verhoren van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie (TCU), die onderzoek doet naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties als het CBR, de Belastingdienst en het UWV.Beeld ANP

 

https://www.trouw.nl/binnenland/kamer-moet-bepalen-hoe-overheid-burger-helpt~b4a43a90/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Vanmiddag heeft voorzitter Micha de Winter het rapport van de commissie aangeboden aan het kabinet. Namens het kabinet hebben de ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het rapport in ontvangst genomen. Hieronder kunt u het rapport downloaden, op de website van de commissie vindt u tevens deel 2 (sector- en themastudies) en deel 3 (bijlagen met o.a. casestudies). 

ciedewinter

 

 

Download hier de rapporten

 

 

 

Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg

Bent u slachtoffer van geweld in de jeugdzorg?
Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming van € 5.000. Deze tegemoetkoming is onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen. Het Schadefonds voert de financiële regeling uit.

 

https://www.schadefonds.nl/slachtoffer/tijdelijke-regeling-slachtoffers-jeugdzorg/

 

 

 

jozefien

‘Bij elke nieuwe man in mijn leven doe ik eerst een stap achteruit.

Ik heb te veel meegemaakt om níét wantrouwend te zijn. Misbruikt als kind en als tiener door een psychiater. Ik was één van de velen. Deed er alles aan om in de isoleer terecht te komen, de enige plek waar ik me veilig voelde.

Het ging hem om macht. Diezelfde drang naar controle zag ik terug bij klanten toen ik na een vlucht in de prostitutie terecht was gekomen. Ik zag zakenmannen die dachten alles te kunnen maken. Ze moesten een leegte compenseren, denk ik.

Pas later heb ik mijn leven kunnen opbouwen. Mijn leven. Ik heb mijn ervaringen kunnen omzetten in het positieve en ben nu jeugdhulpverlener.”

Jeugdzorgletsel

Klik hier om onze petitie te ondertekenen of klik hier voor onze website jeugdzorgletsel.nl

Op de website lees je meer over de petitie. links van lotgenotenorganisaties en meer. Van harte beveel ik jullie te abonneren op de nieuwsbrief, dat onregelmatig verschijnt, updates over het onderzoek 'Geweld in de jeugdzorg, Onvoldoende beschermd', Je kunt het hier ook downloaden. In het najaar is een debat in Tweede Kamer over het onderzoek. 

Het ondertekenen van de petitie is niet alleen voor lotgenoten, maar voor iedereen. Het gaat namelijk iedereen aan en geeft ruggensteun aan lotgenoten.

 

Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele, juridische en praktische ondersteuning aan vele slachtoffers waaronder slachtoffers van seksuele intimidatie, seksueel misbruik en fysiek en psychisch geweld.

Onze ondersteuning is voor iedereen beschikbaar ongeacht of het korter of langer geleden gebeurd is. Aan onze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

 

Hulplijn Verbreek de stilte

Zelf op zoek gaan naar hulp kan lastig zijn. Omdat het de eerste keer is dat u er over wilt praten. Of omdat u vragen heeft op verschillende terreinen (emotioneel, praktisch, juridisch en/of medisch). Het kan ook zijn dat u niet precies weet bij welke instelling u het beste terecht kunt met uw vraag. De Hulplijn Verbreek de stilte van Slachtofferhulp Nederland kan u helpen bij het vinden van hulp die bij u past.

Uw vraag aan de medewerker van de Hulplijn kan heel divers zijn, bijvoorbeeld de wens tot ondersteuning bij het doen van een melding bij een onderzoekscommissie naar seksueel misbruik; de vraag of het verstandig is om aangifte te doen bij de politie; de behoefte aan emotionele ondersteuning. Misschien bent u op zoek naar contact met  lotgenoten of u heeft vragen over mogelijkheden voor schadevergoeding.

Onze medewerkers luisteren naar u, bespreken uw situatie en inventariseren samen met u welke ondersteuning u wenst en het beste aansluit.

Aanbod Slachtofferhulp Nederland

Wij werken landelijk en bieden ondersteuning bij u in de buurt. Na het eerste contact met onze Hulplijn is ondersteuning mogelijk in de vorm van een persoonlijk gesprek, maar ook telefonisch of per mail of chat. Uiteraard kan dit anoniem indien gewenst.

Tevens biedt Slachtofferhulp Nederland de mogelijkheid voor groepsgesprekken in de vorm van begeleid lotgenotencontact.

Slachtofferhulp Nederland werkt intensief samen met andere organisaties in de ondersteuning aan slachtoffers van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, fysiek en psychisch geweld. Wij kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met lotgenotenorganisaties of verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening, uiteraard altijd in afstemming met u.

 

Contact

De Hulplijn Verbreek de stilte, onderdeel van Slachtofferhulp Nederland, is te bereiken via 0900 9999 001.

Via onze website www.slachtofferhulp.nl kunt u ook per mail of chat contact met onze medewerkers hebben en gebruikmaken van het forum voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik.

Nieuwsbericht 16 maart 2020

SKIP maakt onderdeel uit van het Koershuis i.o. en zet zich in voor de belangen van slachtoffers van misbruik. Vandaag heeft het Koershuis de commissies van VWS en J&V een brief aangeboden met standpunten en zienswijzen over de beleidsreacties van de ministers De Jonge en Dekker. De beleidsreacties gaan in op de aanbevelingen van de commissie De Winter.

Meer lezen:

Brief het Koershuis

Brief aan vaste commissie VWS

Brief aan vaste commissie J&V

Vergaderschema SKIP 2020

Tijd        13:30-15:30 uur

Locatie Zorgbelang Inclusief, Weerdjesstraat 168 in Arnhem

SKIP

ivm corona zijn er geen geplande vergaderingen

Koershuis

ivm corona zijn er geen geplande vergaderingen

Verslagen

Verslag bijeenkomst 21 augustus 2019

Verslag 17 okyober 2019

Verslag 12 december 2019

Jaarverslag 2019

 

De motie voor onafhankelijk onderzoek naar sadistisch kindermisbruik aangenomen!!

Mede door jullie steun in deze actie is het op zo korte termijn gelukt om dit voor elkaar te krijgen! In de bijlage de brief die aan kamerleden en aan ministers Dekker en Grapperhaus is gestuurd.

Hier een beschrijving wat er gebeurd is rondom de actie. Op 30 september hadden we een afspraak met de Tweede Kamerleden van Nispen (SP), van den Berge (GL) en Kuiken (PvdA). Naar aanleiding van dit goede gesprek heeft dhr. Van Nispen de brief die we naar dhr. Grapperhaus wilden sturen, persoonlijk, met bundel ervaringsverhalen, naar hem toe gestuurd.  

Op dat moment kregen we ook te horen dat het Algemeen Overleg van 6 oktober was omgezet naar een Schriftelijk Overleg. Om toch in te springen op alles wat we samen hebben gedaan, besloten de Leden van Nispen en van den Berge om tijdens het debat rondom slachtofferrechten (5 oktober j.l.) moties in te dienen. De eerste motie betrof de oproep naar onafhankelijk onderzoek naar sadistisch en ritualistisch kindermisbruik, de tweede naar de werkwijze van de LEBZ. Beide moties zijn die avond door de commissie met meerderheid doorgekomen naar de volgende termijn. Minister Dekker van rechtsbescherming, die bij dit debat aanwezig was wilde beide moties niet direct honoreren. Echter, doordat deze wel met meerderheid werden aangenomen binnen de commissie zelf, zijn ze alsnog richting de Tweede Kamer gegaan op 13 oktober.  

Bij deze vergadering is de motie voor onafhankelijk onderzoek naar sadistisch kindermisbruik aangenomen!! De motie voor onafhankelijk onderzoek naar de LEBZ is aangehouden, wat betekent dat deze later in stemming wordt gebracht in de Tweede Kamer. Toch voelt het voor ons al als een enorme overwinning dat de meerderheid van de Tweede Kamer zich in wil zetten voor dit onderzoek! Dit was niet mogelijk geweest zonder jullie.  

Gisteren is er ook een eerste artikel verschenen in de Telegraaf betreffende dit onderwerp: 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/203828342/onderzoek-naar-ritueel-misbruik?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email  

Daarnaast is dit onderwerp ook meermaals ter sprake gekomen in het Nederlands Dagblad, onder andere in onderstaand artikel: 

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/997202/kamer-wil-onderzoek-naar-ritueel-misbruik 

Daarnaast is duidelijk geworden uit onderzoek van ARGOS, dat de LEBZ zich heeft ingemengd in de zorgstandaard dissociatieve stoornissen (https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/expertisegroep-politie-zorgstandaard-DIS.html/ ). De manier waarop men dit heeft gedaan roept veel vragen en verontwaardiging op en wordt dus ook meegenomen wanneer men in de Tweede Kamer gaat stemmen over de tweede motie.  

 

Het artikel dat geschreven is met behulp van verhalen en personen uit de bijgeleverde bundel ervaringsverhalen is vandaag verschenen in de Telegraaf. 

“Ik stond stijf van angst, was verstijfd van schrik, was bevroren van angst, ik stond te trillen op mijn benen, ik kon geen woord meer uitbrengen, ik was verlamd van schrik, ik was aan de grond genageld, ik sluit mijn ogen ervoor, ik schrok me dood, kon me niet meer bewegen.”

Factsheet-Tonic-Immobility.pdf

Beste mensen,

Op 14 juli 2016 heb ik telefonisch contact gehad met de directeur van het Schadefonds, mevrouw de Groot.

Ik heb met haar drie onderwerpen besproken:

1. 145 afwijzingen op een totaal van 616
2. De soms slechte communicatie en argumentatie vanuit het Schadefonds
3. Verslagen van de hoorzitting zijn blijkbaar niet beschikbaar voor de aanvrager.

Subcategorieën