Notulen ontbindingsbesluit Stichting Kindermisbruik Instellingen en Pleeggezinnen ( hierna SKIP) na daartoe te zijn opgeroepen, in vergadering 29 september 2021- online in Doorn,

 

Neemt in aanmerking:

  • dat SKIP thans zelf geen activiteiten meer verricht en der halve ontbonden zal worden;
  • dat het bestuur van SKIP op grond van artikel 11 van de statuten is bevoegd om tot ontbinding te besluiten;
  • dat het bestuur van SKIP op grond van artikel 12 bestemmingseffening saldo, dit saldo aan Slachtofferhulp Nederland zal worden gegeven;

   

heeft met de statutair vereiste meerderheid van stemmen besloten tot:

  1. ontbinding van de Stichting SKIP, opgericht d.d. 26 juli 2012 te Woerden, waarbij wordt vastgesteld dat SKIP op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft zodat de Stichting per heden ophoudt te bestaan, waarvan het bestuur opgaaf zal laten doen bij de Kamer van Koophandel te Utrecht;
  2. aan Subliminal Bedrijfsvoering te Ridderkerk de opdracht en uitvoering te verlenen tot liquidatie van de Stichting SKIP, om bescheiden en andere gegevens van de ontbonden Stichting gedurende de wettelijke termijn van zeven jaren te bewaren

   

Aldus besloten en vastgesteld op 29 september te Doorn- online door de bestuursvergadering van de Stichting Kindermisbruik Instellingen en Pleeggezinnen.

 

Doorn, 29 september 2021

 

De heer P. de Ridder                                       De heer L. Angenent

Voorzitter                                                         Penningmeester

Jeugdzorgletsel

Klik hier om onze petitie te ondertekenen of klik hier voor onze website jeugdzorgletsel.nl

Op de website lees je meer over de petitie. links van lotgenotenorganisaties en meer. Van harte beveel ik jullie te abonneren op de nieuwsbrief, dat onregelmatig verschijnt, updates over het onderzoek 'Geweld in de jeugdzorg, Onvoldoende beschermd', Je kunt het hier ook downloaden. In het najaar is een debat in Tweede Kamer over het onderzoek. 

Het ondertekenen van de petitie is niet alleen voor lotgenoten, maar voor iedereen. Het gaat namelijk iedereen aan en geeft ruggensteun aan lotgenoten.

De website www.blijvendvertellen.nl en de documentaire ‘Slachtoffers vertellen; geweld in de Nederlandse jeugdhulp sinds 1945’ zijn gelanceerd. Hiermee is invulling gegeven aan de wens van slachtoffers een digitaal monument te hebben met informatie en verhalen over geweld in de jeugdhulp.

Erkenning

Een van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie De Winter (juni 2019) was het bieden van erkenning aan de slachtoffers van geweld in de jeugdzorg en het verbeteren van het hulpaanbod. Uit de verschillende gesprekken die met lotgenoten(organisaties) zijn gevoerd en de gehouden enquête bleek dat dit mede tot uiting zou komen door middel van het maken van een website en documentaire. Ook voor de slachtoffers van de Goede Herder zijn deze middelen een uiting van erkenning. De documentaire en website zijn een onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook een financiële tegemoetkoming en een hulppunt voor het vinden van passende zorg. Zie voor het rapport en het maatregelenpakket Aanpak geweld in de jeugdzorg | Jeugdhulp | Rijksoverheid.nl.

Slachtoffers vertellen
Met de documentaire krijgen slachtoffers een gezicht. Naast de film zijn 14 kortere clips gemaakt waarin slachtoffers vertellen over hun ervaringen en hoe het hun leven heeft getekend.

Op de website, www.blijvendvertellen.nl, zijn informatie en verhalen te vinden over de verschillende periodes, instellingen en typen geweld. Ook dient deze site als doorverwijsplek naar andere (hulp)instanties waar men meer specifieke hulp kan krijgen. Hier is ook de documentaire te vinden. Daarmee is de website een verlengde van de documentaire, en andersom.

De documentaire en verhalen kunnen als zeer indringend worden ervaren. Mocht u na het zien met iemand willen praten dan kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland of een van de lotgenotenorganisaties. (zie voor contactgegevens Slachtofferhulp.nl of blijvendvertellen.nl)

Nieuwsbericht 16 maart 2020

SKIP maakt onderdeel uit van het Koershuis i.o. en zet zich in voor de belangen van slachtoffers van misbruik. Vandaag heeft het Koershuis de commissies van VWS en J&V een brief aangeboden met standpunten en zienswijzen over de beleidsreacties van de ministers De Jonge en Dekker. De beleidsreacties gaan in op de aanbevelingen van de commissie De Winter.

Meer lezen:

Brief het Koershuis

Brief aan vaste commissie VWS

Brief aan vaste commissie J&V

De dienstpostbus is gesloten, uw mail wordt niet gelezen of doorgestuurd.

Het projectteam Implementatie ‘De Winter’ heeft haar werkzaamheden op 1 april 2021 afgerond. De maatregelen die naar aanleiding van het rapport van de Commissie De Winter zijn genomen zijn ingevoerd, afgerond of voldoende in gang gezet om door betreffende organisaties en ministeries te worden vervolgd. Dat betekent dat deze dienstpostbus dan ook is gesloten.

  • Meer informatie over de aanpak geweld in de jeugdzorg is te vinden op rijksoverheid.nl(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/aanpak-geweld-in-de-jeugdzorg)
  • Voor vragen over de financiële regeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg kunt u terecht bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven (Tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg - Schadefonds
  • Voor informatie over hulp voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg kunt u terecht bij het Centraal Informatie en Expertisepunt: Geweldindejeugdzorginfo.nl - Steun, informatie en erkenning (geweldinjeugdzorginfo.nl)
  • Vragen over het financieren van lotgenotencontact en het indienen van een verzoek tot financiering, kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Voor vragen, opmerkingen en signalen over Geweld in de Jeugdzorg of over de implementatie van de erkenningsmaatregelen, verwijzen wij u graag door naar Contact | Rijksoverheid.nl https://www.rijksoverheid.nl/contact

Met vriendelijke groet,

Het voormalige Projectteam Implementatie ‘De Winter’

De motie voor onafhankelijk onderzoek naar sadistisch kindermisbruik aangenomen!!

Mede door jullie steun in deze actie is het op zo korte termijn gelukt om dit voor elkaar te krijgen! In de bijlage de brief die aan kamerleden en aan ministers Dekker en Grapperhaus is gestuurd.

Hier een beschrijving wat er gebeurd is rondom de actie. Op 30 september hadden we een afspraak met de Tweede Kamerleden van Nispen (SP), van den Berge (GL) en Kuiken (PvdA). Naar aanleiding van dit goede gesprek heeft dhr. Van Nispen de brief die we naar dhr. Grapperhaus wilden sturen, persoonlijk, met bundel ervaringsverhalen, naar hem toe gestuurd.  

Op dat moment kregen we ook te horen dat het Algemeen Overleg van 6 oktober was omgezet naar een Schriftelijk Overleg. Om toch in te springen op alles wat we samen hebben gedaan, besloten de Leden van Nispen en van den Berge om tijdens het debat rondom slachtofferrechten (5 oktober j.l.) moties in te dienen. De eerste motie betrof de oproep naar onafhankelijk onderzoek naar sadistisch en ritualistisch kindermisbruik, de tweede naar de werkwijze van de LEBZ. Beide moties zijn die avond door de commissie met meerderheid doorgekomen naar de volgende termijn. Minister Dekker van rechtsbescherming, die bij dit debat aanwezig was wilde beide moties niet direct honoreren. Echter, doordat deze wel met meerderheid werden aangenomen binnen de commissie zelf, zijn ze alsnog richting de Tweede Kamer gegaan op 13 oktober.  

Bij deze vergadering is de motie voor onafhankelijk onderzoek naar sadistisch kindermisbruik aangenomen!! De motie voor onafhankelijk onderzoek naar de LEBZ is aangehouden, wat betekent dat deze later in stemming wordt gebracht in de Tweede Kamer. Toch voelt het voor ons al als een enorme overwinning dat de meerderheid van de Tweede Kamer zich in wil zetten voor dit onderzoek! Dit was niet mogelijk geweest zonder jullie.  

Gisteren is er ook een eerste artikel verschenen in de Telegraaf betreffende dit onderwerp: 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/203828342/onderzoek-naar-ritueel-misbruik?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email  

Daarnaast is dit onderwerp ook meermaals ter sprake gekomen in het Nederlands Dagblad, onder andere in onderstaand artikel: 

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/997202/kamer-wil-onderzoek-naar-ritueel-misbruik 

Daarnaast is duidelijk geworden uit onderzoek van ARGOS, dat de LEBZ zich heeft ingemengd in de zorgstandaard dissociatieve stoornissen (https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/expertisegroep-politie-zorgstandaard-DIS.html/ ). De manier waarop men dit heeft gedaan roept veel vragen en verontwaardiging op en wordt dus ook meegenomen wanneer men in de Tweede Kamer gaat stemmen over de tweede motie.  

 

Het artikel dat geschreven is met behulp van verhalen en personen uit de bijgeleverde bundel ervaringsverhalen is vandaag verschenen in de Telegraaf. 

“Ik stond stijf van angst, was verstijfd van schrik, was bevroren van angst, ik stond te trillen op mijn benen, ik kon geen woord meer uitbrengen, ik was verlamd van schrik, ik was aan de grond genageld, ik sluit mijn ogen ervoor, ik schrok me dood, kon me niet meer bewegen.”

Factsheet-Tonic-Immobility.pdf

Nederland is kampioen uit huis plaatsen. Jaarlijks wonen zo’n 46.000 kinderen niet meer bij hun ouders thuis en zitten er tot 3.000 kinderen in een gesloten instelling. Kinderen die uit huis zijn geplaatst worden Kinderen van de Staat, maar voldoende toezicht van de overheid ontbreekt. Dat stelt de Nijmeegse onderzoeksjournalist Hélène van Beek in haar vrijdag verschenen boek Kinderen van de Staat, Jeugdzorg in ademnood.

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2475909/Nederland-is-kampioen-uit-huis-plaatsen-forse-kritiek-op-jeugdzorg

 slachtofferhulp

Wij werken landelijk en bieden ondersteuning bij u in de buurt. Na het eerste contact met onze Hulplijn is ondersteuning mogelijk in de vorm van een persoonlijk gesprek, maar ook telefonisch of per mail of chat. Uiteraard kan dit anoniem indien gewenst.

Tevens biedt Slachtofferhulp Nederland de mogelijkheid voor groepsgesprekken in de vorm van begeleid lotgenotencontact.

Slachtofferhulp Nederland werkt intensief samen met andere organisaties in de ondersteuning aan slachtoffers van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, fysiek en psychisch geweld. Wij kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met lotgenotenorganisaties of verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening, uiteraard altijd in afstemming met u.

Contact

De Hulplijn Verbreek de stilte, onderdeel van Slachtofferhulp Nederland, is te bereiken via 0900 9999 001.

Via onze website www.slachtofferhulp.nl kunt u ook per mail of chat contact met onze medewerkers hebben en gebruikmaken van het forum voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik.

In het debat zijn gisteren 11 moties ingediend, zie helemaal onderaan de pagina na de stukken voor de Tweede Kamer: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2019A03004

Inmiddels is ook het woordelijk verslag van het debat beschikbaar, zie link hieronder:

Plenaire verslagen | Tweede Kamer der Staten-Generaal

op 17 december is er over de moties gestemd,

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P20735

Wildgroei aan ‘beunhaas-behandelaars’ bij populaire traumatherapie EMDR

Alternatieve therapeuten en coaches zonder de juiste papieren geven massaal de populaire traumatherapie EMDR, met mogelijk ernstige gevolgen voor getraumatiseerde patiënten. Hiervoor waarschuwen beroepsvereniging Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wildgroei-aan-beunhaas-behandelaars-bij-populaire-traumatherapie-emdr~b63a8e3d/

De vaste Kamercommissie VWS heeft aan de minister gevraagd om het meldpunt bij de commissie Geweld in de Jeugdzorg langer open te houden. De reden hiervoor is dat er naar aanleiding van het verschijnen van het rapport honderden nieuwe meldingen gedaan zijn waar momenteel niets mee wordt gedaan.

De minister antwoordt dat hij met SlachtofferHulp Nederland heeft afgesproken dat zij in ieder geval tot oktober 2019 de rol van meldpunt zullen waarnemen. 

De brieven kunt u lezen door hier te klikken. 

n 2019 kregen meer jongeren jeugdzorg dan in 2015. Het aandeel jonge kinderen in een bijstandsgezin, derdejaarsleerlingen op het vmbo en jonge geregistreerde verdachten was juist kleiner. De arbeidsdeelname onder jongeren was hoger en hun drankgebruik is in deze periode niet veranderd. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over kernindicatoren en jeugdzorggebruik in het vandaag verschenen Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2020.

Lees hier verder.

Kijk op Koershuis.eu!

Het koershuis maakt zich sterk voor herkenning en erkenning van slachtoffers van mishandeling en seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid als mens, gelijkwaardigheid tussen de samenwerkende organisaties die zichzelf verenigd hebben in het Koershuis. En als gelijkwaardige gesprekspartner van de lokale, regionale en landelijke overheid en instellingen.

Het Koershuis staat voor openheid. Openheid in dialoog, het doorbreken van het zwijgen en openheid door volledige transparantie in de eigen organisatie. Het Koershuis  is een betrouwbare organisatie van lotgenoten die vanuit continuïteit, toegankelijkheid en optimisme de eigen regie van andere lotgenoten wil vergroten.

Ombudsman Reinier van Zutphen tijdens de eerste openbare verhoren van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie (TCU), die onderzoek doet naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties als het CBR, de Belastingdienst en het UWV. " data-height="3721" data-width="5777" loading="eager" />Ombudsman Reinier van Zutphen tijdens de eerste openbare verhoren van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie (TCU), die onderzoek doet naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties als het CBR, de Belastingdienst en het UWV.Beeld ANP

 

https://www.trouw.nl/binnenland/kamer-moet-bepalen-hoe-overheid-burger-helpt~b4a43a90/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Vanmiddag heeft voorzitter Micha de Winter het rapport van de commissie aangeboden aan het kabinet. Namens het kabinet hebben de ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het rapport in ontvangst genomen. Hieronder kunt u het rapport downloaden, op de website van de commissie vindt u tevens deel 2 (sector- en themastudies) en deel 3 (bijlagen met o.a. casestudies). 

ciedewinter

 

 

Download hier de rapporten

 

 

 

Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg

Bent u slachtoffer van geweld in de jeugdzorg?
Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming van € 5.000. Deze tegemoetkoming is onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen. Het Schadefonds voert de financiële regeling uit.

 

https://www.schadefonds.nl/slachtoffer/tijdelijke-regeling-slachtoffers-jeugdzorg/

 

 

 

jozefien

‘Bij elke nieuwe man in mijn leven doe ik eerst een stap achteruit.

Ik heb te veel meegemaakt om níét wantrouwend te zijn. Misbruikt als kind en als tiener door een psychiater. Ik was één van de velen. Deed er alles aan om in de isoleer terecht te komen, de enige plek waar ik me veilig voelde.

Het ging hem om macht. Diezelfde drang naar controle zag ik terug bij klanten toen ik na een vlucht in de prostitutie terecht was gekomen. Ik zag zakenmannen die dachten alles te kunnen maken. Ze moesten een leegte compenseren, denk ik.

Pas later heb ik mijn leven kunnen opbouwen. Mijn leven. Ik heb mijn ervaringen kunnen omzetten in het positieve en ben nu jeugdhulpverlener.”

Subcategorieën