Weer aan de slag!

Na bijna twee jaar ‘stilte’ is SKIP weer actief. Op 21 augustus 2019 kwamen de leden van de stichting weer bijeen. Het is bepaald niet echt stil geweest in deze periode. De commissie De Winter presenteerde in juni jl. haar indrukwekkende onderzoeksrapport. De media besteedden er veel aandacht aan. Daarnaast waren er meetingen van slachtoffers o.a. in de Jaarbeurs in Utrecht en met de verantwoordelijke ministers.

Inmiddels is er ook stevig gelobbyd om gelden vrij te maken voor slachtoffers en dat is gelukt. Toezeggingen zijn inmiddels binnen. Bij de eerste bijeenkomst van SKIP is gebrainstormd over de invulling van deze gelden: politieke lobby voor een schaderegeling en aandacht voor slachtoffers die nog niet gehoord zijn; lotgenotendagen; het ondersteunen van slachtoffers en preventie en inzet van ervaringsdeskundigen.