Planning Stichting SKIP | 2020

zie agenda

 

 

Noot:

Iedereen is vrij om bij elk soort vergadering aan te schuiven. Wel gelden de volgende ‘spelregels’:

  • Een niet-bestuurslid heeft geen actieve, d.w.z., een luisterende, rol bij een bestuursvergadering;
  • Intervisie is toegankelijk voor lotgenoten (m.u.v. de gespreksleider), tenzij door de deelnemende lotgenoten in gezamenlijkheid anders bepaald.

 

 

Van de oud-voorzitter

Beste mensen, 

Zoals velen al weten heb ik als voorzitter van SKIP per 1 augustus jl. mijn rol en taak overgedragen aan interim voorzitter Barth van Eeten. Tijdens de lotgenotendag van 27 juni jl. heb ik afscheid genomen en ik was zeer verrast met het prachtige kunstwerk dat ik van jullie heb gekregen. Het heeft een mooie plek in mijn tuin gekregen.

Na ruim 2 ½ jaar actief te zijn als voorzitter vond ik het tijd worden de taak over te dragen.

Jaarverslag 2016 / toelichting

Activiteiten- en organisatieplan 2016 - 2017

Jaarverslag 2015 / toelichting

Overzicht vergaderdata 2015


 


Verslagen van de bestuursvergadering op datum:

Verslag bestuursvergadering 28 januari 2015

Verslag bestuursvergadering 17 december 2014

Jaarverslag Stichting SKIP 2014

Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen (hierna te noemen SKIP) is een organisatie voor lotgenoten die in hun jeugd, onder verantwoordelijkheid van de overheid, in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel zijn misbruikt.

Wij willen verbondenheid creëren en ruimte bieden voor herkenning en erkenning. Om dit doel te bereiken organiseren wij verschillende activiteiten voor lotgenoten en waar mogelijk bieden wij aanvullend hulp, of gaan samen op zoek naar mogelijkheden voor passende hulp.

SKIP is op dit moment een jaar ( gesubsidieerd) operationeel en een eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. Het opzetten van een vrijwilligersorganisatie kost tijd en energie en heeft zijn eigen dynamiek. Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we concluderen dat er veel werk is verzet om de organisatie bestuurlijk in te richten en de randvoorwaardelijke zaken te regelen; dit is inmiddels gelukt.

Jaarverslag

financieel verslag 2014